English Version english Начална | Продукти | Разработки | Партньори | Цени | За връзка | Галерия | Карта на сайта


Промоции
Радари
Дисплеи
Ехолоти
GPS/Картографи
Автопилоти
Инструменти
VHF Станции
TV & VHF антени
Карти
Зарядни
Софтуер
Проследяване
Оцеляване на вода
Термокамери

ТРЕНАЖОР ЗА ВОДЕНЕ НА КОРАБ ПО РАДАРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Rad1_oth.jpg - 28982 Bytes

Описание

Тренажорът моделира движението на кораб под действие на управлението (ход и щурвал) и външните въздействия (дрейф и вятър).

Има пост на навигатора и пост на рулевия.

На поста на рулевия се извежда курса по жирокомпаса и се управлява щурвала.

 

Поста на навигатора представлява радарен дисплей, на който се наблюдава
радиолокационно изображение от сушата, собствения кораб и други кораби.
Има пулт за управление на кораба.


Модел на кораба:

-Четири хода напред и четири назад;

-Отклонение на перото +/- 35 градуса;

-Симулация на “нормално” и “аварийно” управление ( с бутони);

-Три вида кораби с различни маневрени характеристики;

-Индикация на скороста, жирокомпаса, изминатия път и ъгловата скорост.

Модел на радара:

-Наблюдава се радарно изображение от суша , собствения кораб и другите кораби;

-Избор на мащаб от 0.25nm до 48nm;

-Ориентация Курс и Север;

-Курсова линия;

-Формиране на следи (TRAILS) от подвижните цели за бърза оценка на скоростта и посоката на движение;

-Симулация на шум;

-Симулация на радиосянка.

 

Rad2_oth.jpg - 29421 Bytes

АРПА – определя относителните параметри на другите кораби спрямо собствения: пеленг дистанция, курс и скорост, графично се извеждат вектори на скороста с регулируема дължина от 0 до 60 мин.

Индицира се траекторията на собствения кораб.


 

GPS – определят се географските координати на кораба.

Мерни инструменти:

- Курсор – Пеленг и дистанция;

- НДО - дистанционни окръжности през определен интервал;

- Електронен визир по направление (EBL);

- Визир по дистанция(VRM).

Диагностика на “КАТАСТРОФА” – ако РЛИ от собствения кораб се пресече с изображението от сушата или от друг кораб, се приема че има катастрофа, управленито на кораба блокира като се запазва индикацията на параметрите в момента на “катастрофата”.

Режим “наблюдател” .Наблюдава се изображение от сушата и другите кораби, като не оставя следа от собствен кораб. Наблюдаваната област може да се децентрира в коя да е точка от картата.

Работа в мрежа: Няколко тренажора могат да се свържат в мрежа. По този начин се симулира взаимно маневриране на кораби в един и същ район от картата.

Картата на сушата обхваща квадрат със страна 48nm; точността е 0.001nm.

Въведени са следните действителни карти:

-От н.Калиакра до н.Емине                  1:100000    100.02,
 Варненски залив                                   1:25000      251,
 Пристанище Варна, Варненско езеро 1:10 000

-От н.Емине до с.Резово                       1:100 000   100.03,
 Бургаски залив                                      1:25000       252,

 Пристанище Бургас                              1:10 000      010.50

-Босфора                                                 1:30 000.